Słówka z angielskiego

podstawowe słówka z angielskiego - ćwiczenia

about - o, około
at - przy, w
of - z
and - i
to - do
in - w
is - jest
for - dla
on - na
as - jako
with - z (kimś, czymś)
from - z,od
or - albo
by - przez
but - ale
if - jeśli
out - poza
so - więc, taki/taka
other - inny
than - niż
over - nad, ponad
after - po
too - także, zbyt
any - jakiś
also - także
even - nawet
off - poza
still - nadal
for - dla
soon - wkrótce

jak zapamiętać najpotrzebniejsze słówka z angielskiego?

ćwicz z programem angielski słówka wydania romast na telefon z systemem Android.
nie ma skuteczniejszej metody.

Niemiecki