W angielskim

Najważniejsze słowa w języku angielskim których jest ponad 1500,
możesz łatwo i sprawnie opanować w 30 dni trenując codziennie po 1 kóło kategorii słówek
i 1 gramatyki programem do nauki angielskiego english słówka (angielski słówka) dostępnym
na google play.

angielski słówka 3
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.linuxpl.romast.angielski_slowka2
Niemiecki