Słówka angielskie

Podstawowe polsko angielskie słówka z wymową tematycznie

przyroda :: części ciała :: dom :: czasowniki :: przymiotniki ...

nature [neɪtʃə(r)] - przyroda
sky [skaɪ] - niebo
heaven [hevn̩] - niebo (raj)
earth [ɜː(r)θ] - ziemia
ground [ɡraʊnd] - ziemia, grunt
sand [sænd] - piasek
planet [plænɪt] - planeta
sun [sʌn] - słońce
moon [muːn] - księzyc
water [wɔːtə(r)] - woda
sea [siː] - morze
lake [leɪk] - jezioro
pond [pɒnd] - staw
ocean [əʊʃn̩] - ocean
...
Nie ma sensu abyś się ich uczył z komputera, skorzystaj z programu na komórkę i rób to w sposób wygodny np. leżąc na kanapie w 4 trybach - pisania, słuchania, czytania i mówienia. Z komputera nauczysz się tylko czytania i słuchania a gdy spróbujesz wypowiedzieć wyraz - żaden obcokrajowiec cię nie zrozumie co do niego mówisz tylko tobie się będzie wydawało to tak oczywiste. Odpowiedni akcent jest bardzo ważny dla zrozumienia Ciebie przez drugiego człowieka z obcego państwa.

Program znajduje się w sklepie Google play.
Możesz go zakupić z komputera lub komórki.

Niemiecki