Podstawowy angielski

Podstawowe zdania
Gramatyka I am, itd.

Niemiecki