Chcesz się nauczyć niemieckiego?

Nauka słówek niemieckiego jest dość skomplikowana, bo każde słówko niemieckie ma po kilka (minimum) znaczeń w języku polskim i odwrotnie.
Stąd aby przyswoić 50 słówek, robi się z tego 50x5 = 250.
Czy trzeba się uczyć wszystkich?
NIE.
Wystarczy opanować 1500 najważniejszych z konkretnych dziedzin życia aby rozumieć znaczenie większości używanych w codziennym życiu / pracy zawodowej.
Zazwyczaj człowiek posługuje się mniej więcej taką ilością słów. Człowiek lepiej wykształcony posługuje się większą - Adam Mickiewicz posługiwał się 20-tysięcznym słownictwem (języka ojczystego). Jednak nikt z nas nie jest Adamem Mickiewiczem i nie musi poznawać ich aż tylu co ma najmniejszy słownik-tłumacz języka obcego.
Robotnicy na budowie często używają max. 500 słów w tym wyrazy na k i ch zastępują po 20 znaczeń różnych rzeczy/ osób/ czynności.
Angielski