Gramatyka angielska

W angielskim gramatyka jest nieco skomplikowana. Występuje kilkanaście różnych czasów.
Jednak używamy zazwyczaj tylko kilka podstawowych.
Jak ułożyć podstawowe zdanie gramatyczne po angielsku?

Podajemy formę osobową (I, You, She/He/It), czasownik (np. to be - jest) w odpowiedniej formie (np He is), rzeczownik poprzedzony przedimkiem (warto wiedzieć kiedy się go stosuje a kiedy nie) a doctor.
He is a doctor.
On jest lekarzem.
najważniejsze zwroty
Niemiecki