Czasowniki po angielsku

angielski czasowniki.

do - robić
work - pracować
sleep - spać

Odmiana czasowników podstawowych

to be:

I am We
You are Youare
She/He/It is They

to have:

I have We
You have Youhave
She/He/It has They

to do:

I do We
You do Youdo
She/He/It does They

Niemiecki