alfabet angielski

a - ei
b - bij
c - si
d - di
e - i
f - ef
g - dżi
h - ejcz
i - aj
j - dżej
k - kej
l - el
m - em
n - en
o - oł
p - pij
q - kju
r - ar
s - es
t - tij
u - juw
v - wi
w - dablju
x - eks
y - łaj
z - zed

Niemiecki